Tallers i Formació

TALLERS PSICOEDUCATIUS

La importància de les Emocions

Una dita popular diu " El que l'ànima sent, el cos el ressent"

Una emoció és un procés que s'activa quan l'organisme detecta algun perill, amenaça o desequilibri amb la finalitat de posar en marxa els recursos al seu abast per a controlar la situació (Fernández-Abascal i Palmero, 1999).

Des de la meva perspectiva les emocions no comporten etiquetes, no són positives o negatives, són simplement emocions i totes elles són vàlides. Certament cadascuna d'elles contribueix en el benestar o el malestar de la persona, però totes compleixen funcions importants per a la vida.

Les emocions no es poden controlar, a pesar que molta gent així ho creï.

No podem dir al nostre cervell que no estigui trist o que estigui alegre, etc. Cada persona experimenta una emoció de manera particular, depenent de les seves experiències anteriors, el seu aprenentatge i de la situació concreta. Però una cosa important, és que, si bé no podem controlar les nostres emocions, sí que les podem gestionar.

FORMACIÓ

Una altra de les meves passions al costat de la psicologia és la Formació Ocupacional, on fa alguns anys  treballo com a docent. Generalment imparteixo formació per a adults en l'àmbit sociosanitari, concretament Certificats de Professionalitat en Atenció Sociosanitària a persones dependents en institucions socials i a persones en el domicili.

A través d'aquestes formacions ajudo a la inserció social i laboral de persones adultes en situació de desocupació o bé que han decidit donar un altre rumb a la seva vida professional.

Durant les classes solen sorgir debats, gairebé sempre sobre punts que davant la societat comporten algun tipus de perjudici o estigma. Sens dubte són debats molt enriquidors i que manifesten una actitud proactiva per part dels alumnes. Aquests temes en gran majoria són temes tabú en la nostra cultura i que en general fa por parlar: duel, medicació, maltractament en persones dependents, prevenció del suïcidi, etc.

Els tallers psicoeducatius són una resposta a aquestes necessitats.

"L'aprenentatge és un tresor que seguirà al seu amo a qualsevol lloc".

Proverbi xinès.

Prevenció de la salut

L'estudi del comportament de salut segons la perspectiva psicosocial intenta respondre a preguntes com: per què s'incompleixen les prescripcions terapèutiques si saben que són la manera de cuidar la seva salut? Per què no busquen ajuda quan s'adonen que tenen algun problema de salut? o quines creences tenen les persones sobre la seva malaltia?

Es tracta de comportaments concrets que impliquen l'extrem negatiu d'un continu, a través del qual es pot representar la salut. Entre ells, l'adherència o compliment terapèutic, com uns dels objectes d'estudi centrals de la psicologia social de la salut. És necessari formar hàbits saludables perquè s'estableixin canvis reals en les conductes de salut i intervenir en les actituds enfront de la salut i la malaltia perquè es conegui l'abast real de les amenaces per a la salut, així com en el coneixement i la comprensió de la malaltia lluny d'actituds prejuicioses. En aquesta direcció, la forma en què es poden establir aquests canvis en les actituds i el comportament cap als hàbits saludables (creences, atribucions i actituds) es poden modificar a través de la psicoeducación.